call เบอร์โทรติดต่อต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 238
เดือนนี้ 5,047
เดือนที่แล้ว 9,872
ทั้งหมด 47,956

camera_alt กิจกรรมภายในท้องถิ่นตำบลสมสนุก
ดับไฟช่วย อบต.หนองยอง
ซ่อม/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ม.4
ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.2
ตัดต้นไม้ทางขึ้น อบต.
แบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
พัฒนาฯ
พัฒนาเส้นทางภายในตำบล
ส่งน้ำ ร.ร.สมาคมฯ
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมูที่ 5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview10
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview10
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านโนนถวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview42
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

volume_down ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของบ 12 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
ซ่อมแซมถนน ม.4 สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
ประชา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview244
ซ้อมชีดน้ำล้าง อนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
ประกาศผล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
กฎกระทรวง รวม12ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวน แสดงความคิดเห็น-ตอบแบบสอบถาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview149
ประชุมสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161

language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
แนะนำผู้บริหาร
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ