call เบอร์โทรติดต่อต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 121
เดือนนี้ 3,719
เดือนที่แล้ว 7,360
ทั้งหมด 37,226

group สำนักปลัด
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
นางโอภาศ ศรีกงพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0864692779
นางโอภาศ ศรีกงพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0864692779
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นายกิตติภัค ดานขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติภัค ดานขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0857450178
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0857450178
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0895807859
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0895807859
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ
โทร : 0893943227
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ
โทร : 0893943227
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
น.ส.อริญญา เลพล
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุข
น.ส.อริญญา เลพล
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุข
น.ส.บุษบาไพร์ คำพินันท์
ผ.ช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.บุษบาไพร์ คำพินันท์
ผ.ช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
พนง.ทั่วไป
โทร : 0829055419
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
พนง.ทั่วไป
โทร : 0829055419
นายขวัญชัย แก่นพล
พนักขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายขวัญชัย แก่นพล
พนักขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา
โทร : 089-0163857
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา
โทร : 089-0163857
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 088-3245794
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 088-3245794
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 093-0851702
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 093-0851702
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา
โทร : 0803985472
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา
โทร : 0803985472
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ
โทร : 093-0498894
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ
โทร : 093-0498894
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร