องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group สำนักปลัด
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
โทร : 095-1925756

นักวิเคราะห์ฯ
โทร : -
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0857450178
นางศิริญญา ชูศิริโรจน์
นักทรัพยากรบุคล
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 0895807859
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ
โทร : 0893943227
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
น.ส.อรินญา เลพล
ผช.สาธารณสุขฯ
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
คนทั่วไป
โทร : 0829055419
นายขวัญชัย แก่นพล
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา
โทร : 089-0163857
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 088-3245794
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 093-0851702
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา
โทร : 0803985472
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ
โทร : 093-0498894