องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
โทร : 095-1925756
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
โทร : 065-0703529