องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt กิจกรรมภายในท้องถิ่นตำบลสมสนุก
บุญบั่งไฟ65 [14 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมทำความสะอาด [1 มิถุนายน 2565]
ประชุมการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร [25 เมษายน 2565]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)qrcode_www.somsanook.go.th [27 มีนาคม 2565]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [4 มีนาคม 2565]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [4 มีนาคม 2565]
สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง อบต.สมสนุก [11 ตุลาคม 2564]
สาระน่ารู้ในการเลือกตั้ง [1 ตุลาคม 2564]
ทำความสะอาด"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา"28 กรกฎาคม 2564 [22 กรกฎาคม 2564]
[12 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ)