call เบอร์โทรติดต่อต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 241
เมื่อวาน 425
เดือนนี้ 3,411
เดือนที่แล้ว 5,436
ทั้งหมด 23,815

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 242 |
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 95 |
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ประจ าป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 116 |
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : 57 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านโป่งไฮ ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ (ตามแบบ ท.๑-๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
ประกาศราคากลาง คศล.หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลาง คสล.หมู่.4 บ้านสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างที่พัก-คอยรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์เด็ก หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างที่พัก-คอยรับส่งนักเรียนศูนย์เด็ก หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อลอดถนน หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อลอดถนน หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก

โทร : 0800124239

(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร