องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group สภาท้องถิ่น
นายทองใส มะปะเท
รองประธานสภา (หมู่ 1)
โทร : 0883654265
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
เลขาสภา
นายไพทูน ชมพันธ์
สมาชิกสภา (หมู่ 2)
โทร : 0981757745
นางสาวภักดี ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา (หมู่ 3)
โทร : 0922481524
นางทองพูน ติมา
สมาชิกสภา (หมู่ 4)
โทร : 0879238464
นางแดนลี่ แก้วแก่น
สมาชิกสภา (หมู่ 5)
โทร : 0930615599
นายสุภาพ โคตรคำภา
สมาชิกสภา (หมู่ 6)
โทร : 0611621807
นายประยน ปิยะมาตย์
สมาชิกสภา (หมู่ 8)
โทร : 0930847168