dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
group สภาท้องถิ่น
นายประยน ปิยะมาตย์
ประธานสภา
โทร : ๐๘๘-๓๑๑๐๔๗๙
นายประยน ปิยะมาตย์
ประธานสภา
โทร : ๐๘๘-๓๑๑๐๔๗๙
นายสุริยนต์ ดำพลทัน
รองประธานสภา
โทร : ๐๘๐-๐๐๗๖๔๐๔
นายสุริยนต์ ดำพลทัน
รองประธานสภา
โทร : ๐๘๐-๐๐๗๖๔๐๔
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
เลขาสภา
โทร : 093-4732434
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
เลขาสภา
โทร : 093-4732434
นายทองใส มะปะเท
สมาชิกสภา
นายทองใส มะปะเท
สมาชิกสภา
นายไพทูน ชมพันธ์
สมาชิกสภา
นายไพทูน ชมพันธ์
สมาชิกสภา
นายประไพศิลป์ ชัยชนะ
สมาชิกสภา
นายประไพศิลป์ ชัยชนะ
สมาชิกสภา
นายไมตรี วงศ์จันทร์เรียง
สมาชิกสภา
นายไมตรี วงศ์จันทร์เรียง
สมาชิกสภา
นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา
นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา
นายเฉลิม นามสอน
สมาชิกสภา
นายเฉลิม นามสอน
สมาชิกสภา
นางทองพูน ติมา
สมาชิกสภา
นางทองพูน ติมา
สมาชิกสภา
นายสุนทร มารมย์
สมาชิกสภา
นายสุนทร มารมย์
สมาชิกสภา
นายสายเพชร สิทธิชัย
สมาชิกสภา
นายสายเพชร สิทธิชัย
สมาชิกสภา
นายหนูกัน เสวะโก
สมาชิกสภา
นายหนูกัน เสวะโก
สมาชิกสภา
นายไพทูล กังขอนนอก
สมาชิกสภา
นายไพทูล กังขอนนอก
สมาชิกสภา
นายบัณฑิต พรมจันทร์
สมาชิกสภา
นายบัณฑิต พรมจันทร์
สมาชิกสภา
นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ
สมาชิกสภา
นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ
สมาชิกสภา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร