call เบอร์โทรติดต่อต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 21
เดือนนี้ 5,306
เดือนที่แล้ว 9,065
ทั้งหมด 42,360

group กองส่งเสริมการเกษตร
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
รักษาการ ผอ.กองเกษตร
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
รักษาการ ผอ.กองเกษตร
นางสาวดวงฤทัย ทองมหา
ผช.เกษตร
นางสาวดวงฤทัย ทองมหา
ผช.เกษตร
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร