องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group กองการศึกษา
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย