องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 258
group กองการศึกษา
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักต์ รักษาศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักต์ รักษาศรี
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณี โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณี โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
    public แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ
    public แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ