messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : -
นางสาวนุษบา ลินทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอรินญา เลพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมควร ฉันดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ