องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวบุษบาไพร คำพินันท์
ผช.จพง.สาธารณสุข
นายสมควร ฉันดี
พนง.กู้ชีพ
นายสมชาย มณฑา
พนง.กู้ชีพ