dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี ถึง หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concret (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concret (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมูที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านโนนถวัลย์
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน - หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ (ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางระบบกรองน้ำผิวดิน
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ขุดลำห้วยอ่างตอนบน(ช่วงลำห้วย)หมู่ที่6
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านโนนถวัลย์
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ขุดลอกลำห้วยตากเสียด หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำบุ้น(ช่วงที่ 1) หมู่ 4 บ้านสมนุก
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 4 บ้านสวนสนุก- หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก- หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์สว่นกลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
1 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
1574096400 ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร