องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189 รอปรับปรุง
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189

รอปรับปรุง
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
find_in_page แผนพัฒนา ปี 65 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview327
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview527
insert_drive_file แผนพัฒนารายได้ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview399

group ข้อมูลการติดต่อ
-facebook-

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ https://m.facebook.com/TambonSomsanook/?refid=52&__tn__=%7E%7E-R เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

แผนที่หน่วยงาน

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศมาตรา10 ของ อบต.สมสนุก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file คำสั่งมาตรา 16 ของ อบต.สมสนุก grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

sentiment_very_satisfied สอบถาม
สอบถาม
play_arrow แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview350
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview412
photo แผนดำเนินงานปี61 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview423

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานผล ปปช 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรอบ6เดือน ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file รายงานผล 64 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview285
description รายงานการดำเนินการ รับ-จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview281

play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
find_in_page รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file รายงานผลประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview238
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview335

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file 4203 พัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
photo ขั้นตอนการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview274
insert_drive_file ขั้นตอน/เวลา ให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220

play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file คู่่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file คู่มือการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file คู่มือการช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview287
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview393

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file .รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ผลสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview257
photo รายงานผล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview407

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผน65 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file รายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
description รายงานรายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview278
description รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374
description รายงานงบ6เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview394

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป2567
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายประจำปี64 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
description รายงานรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview294

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี66 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจาง65 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
find_in_page ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview383

play_arrow ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
photo ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview411

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
description รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview358
description รายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview387

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
photo นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview398

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
description การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview363

play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจแก่พนักงานในสังกัด ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานสาวนตำบล ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview341
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview335

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แนวทาง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file การปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview254
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview272

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนประจำปี63 อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview369

play_arrow นโยบายไม่รับของขวัญ
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview308
insert_drive_file No Gift Policy 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
description เจตนารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview389

play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประชุม สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
photo รูปการมีส่วนร่วมผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
photo รูป poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview401

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file บริหารความเสี่ยง64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview267

play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file จัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file การสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
photo โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview130

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2566-2570 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ66 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file การป้องกันและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview296

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ6เดือน) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจําปี (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview365
description การดำเนินงานป้องกันทุจริต 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview379

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต ปี 64 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
photo รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview273
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview584

play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูล63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245
photo การเผยแพร่ข้อมูลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview361

play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
description มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview377
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204

play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216

play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file 43 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
description มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview411

play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226
description มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview362
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview227

group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นางบุญมี เครือแก้ว
เลขานายก
โทร : 0930841995
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

play_arrow ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dvr ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประชาชน
camera_alt ข่าวและกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรุ่งอรุณศิริสว่าง [25 สิงหาคม 2566]
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 [25 สิงหาคม 2566]
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข [10 สิงหาคม 2566]
ร่วมพิธีวันจักรี [6 เมษายน 2566]
 
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
thumb_up facebook
FaceBook

play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file บันทึกการประชุมประชาคมโครงการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสมสนุก grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file เปิดโอกาศการมีส่วนร่วม ประชาคมแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80