contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189
รอปรับปรุง

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
photo แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview229
insert_drive_file แผนพัฒนารายได้ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview192
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview248

contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

แผนที่หน่วยงาน

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file เชิญชวน แสดงความคิดเห็น-ตอบแบบสอบถาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview101
photo ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 )

sentiment_very_satisfied สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
play_arrow แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
photo แผนดำเนินงานปี61 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219
description ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผล 64 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
description รายงานการดำเนินการ รับ-จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
photo การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222

play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
description การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
description รายงานผลการดำเนินงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
photo ขั้นตอนการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file ขั้นตอน/เวลา ให้บริการ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file คู่มือโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ-สทสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
photo ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file ผลสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
photo รายงานผล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
description รายงานรายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview71
description รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
description รายงานงบ6เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
description รายงานรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview68
description รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file งบประมาณรายจา ย ประจาํ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
description รายงานรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
photo แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
photo รายงานผลการดำเนินงานงบประจำปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ต.ล.63-มิ.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค63 - ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
description เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
description งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
description รายงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63-64 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
description รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
description รายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
photo นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
description การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
photo หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file กฏเกณ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file ป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนประจำปี63 อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file เจตจำนงผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview107
description เจตนารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172

play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo รูปการมีส่วนร่วมผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo รูป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file บริหารความเสี่ยง64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
description แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต ปี63 01 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การป้องกันและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview72
photo แผนป้องกันการทุจริต ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
photo แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview156

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
description การดำเนินงานป้องกันทุจริต 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
photo รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview73
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
description รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูล63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
photo การเผยแพร่ข้อมูลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
description มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
photo การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต64 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
description มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายอุทัย ทวิลา
รองนายก อบต
โทร : 098-2195396
นายอุทัย ทวิลา
รองนายก อบต
โทร : 098-2195396
นายบุญตา ดวงแสนพุฒ
รองนายก อบต
นายบุญตา ดวงแสนพุฒ
รองนายก อบต
นายลูกคิด แจ้งไพร
เลขานุการนายกฯ
โทร : 098-1844340
นายลูกคิด แจ้งไพร
เลขานุการนายกฯ
โทร : 098-1844340

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ไฟไม่ออก ผญ.ม.2 เมื่อ : 2021-05-05 10:22:52 ดู : 10 0
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81

แนะนำผู้บริหาร
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร