messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก ช่วงที่สอง ขนาดดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 58 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed เช่าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก ช่วงแรก ขนาดดินขุดระยะทางไม่น้อยกว่า 1,450 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5-1.00 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 344 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวงใน หมู่ที่7 ถึง สายห้วยหินกิ่ว ขนาดผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 4,500มตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างซ่อมแซมทางลูกรังโดยลงดินลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบอัดแน่น หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนองแวงใน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก โดยติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ชุด ขนาดพื้นที่ 2,900 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 4 ตำบลสมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV system) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ บ้านสมสนุก,บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 4,5
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านประทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเเวงใน ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 0.60X0.58 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,6,7,และ8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีสว่างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี ถึง หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concret (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ถึง หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะ ไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 253
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ ตำบลสมสนุก ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม้น้อยกว่า960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 240 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 313
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านโนนถวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 334
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 484
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 410
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 411
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน - หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 407
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ (ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 399
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางระบบกรองน้ำผิวดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 407
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 440
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก- หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
1 - 49 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1