ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านโนนถวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง